Verschenen proefschrift: Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek; Een ontwerpgericht onderzoek

Auteurs

  • Theun Meestringa

Trefwoorden:

docent, taalgericht vakonderwijs, onderzoek

Samenvatting

Theun Meestringa signaleert het proefschrift van Gerald van Dijk: Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: Een ontwerpgericht onderzoek (Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht, 2018) en plaatst het in het kader van taalgericht vakonderwijs en genredidactiek.

Downloads

Citeerhulp

Meestringa, T. (2019). Verschenen proefschrift: Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek; Een ontwerpgericht onderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 32–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1961

Nummer

Sectie

Artikelen