Het leren lezen in Engels als vreemde taal; een onderzoek naar leraren-in-opleiding

Auteurs

  • Simone Reis
  • Kees van Esch
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

leesvaardigheid, vreemdetalenonderwijs, lio, onderwijsvernieuwing

Samenvatting

Dit artikel is een verslag van een promotieonderzoek naar het leren van leraren in opleiding (lio’s) Engels in Londrina (Brazilië)1. Onderzocht is hoe de lio’s vernieuwingen van het leesonderwijs in een vreemde taal ervaren en wat ze ermee doen in de praktijk. De auteurs beschrijven kort de verschillende opvattingen over lezen en problemen die gepaard gaan met onderwijsvernieuwing. Daarna schetsen zij de beoogde vernieuwing in het zogenoemde LIPS-project, de opzet van dat project en het daaraan gekoppelde onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van drie portretten van leraren-in-opleiding in hun onderwijspraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Reis, S., Esch, K. van, & Ven, P.-H. van de. (2008). Het leren lezen in Engels als vreemde taal; een onderzoek naar leraren-in-opleiding. Levende Talen Tijdschrift, 9(4), 12–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/201

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.