Beginnende geletterdheid: geen vanzelfsprekendheid

Judith Stoep

Samenvatting

Beginnende geletterdheid lijkt zo’n vanzelfsprekendheid: kinderen die spelenderwijs leren wat de functie is van geschreven taal. Toch is het zo dat niet alle kinderen in het Nederlandse basisonderwijs hetzelfde presteren op dit aspect. In dit artikel wordt nagegaan hoe de stimulering van geletterdheid verloopt, zowel thuis als op school, en wat de uitkomsten ervan zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen uit hogere en lagere sociaal-economische groepen en allochtone kinderen. Ook worden de rollen van leerkrachtoordelen en ouderbetrokkenheid belicht, die mede de prestaties van de kinderen voorspelen.


Trefwoorden


basisonderwijs; taalverwerving; geletterdheid; schrijfvaardigheid; didactiek; allochtoon

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.