Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans

Auteurs

  • Wim Gombert
  • Merel Keijzer
  • Marjolijn Verspoor

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, Frans

Samenvatting

Kan de schrijfvaardigheid in een vreemde taal zich goed ontwikkelen in een lesprogramma dat overwegend impliciet is, en gericht op taalgebruik en niet op taalstructuur?  In hun onderzoek tonen Wim Gombert, Merel Keijzer en Marjolijn Verspoor aan dat een dergelijk lesprogramma aan het einde van 6 vwo minstens zo effectief is als een overwegend expliciet lesprogramma dat gericht is op taalstructuur, en dat expliciete grammaticale instructie niet nodig is om te kunnen schrijven in een vreemde taal. Als het gaat om fluency, blijkt zelfs dat leerlingen aan het einde van het impliciete programma over het algemeen in staat zijn om aanzienlijk langere en complexere zinnen en langere teksten te produceren dan leerlingen die het expliciete programma hebben gevolgd.

Downloads

Citeerhulp

Gombert, W., Keijzer, M., & Verspoor, M. (2020). Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans. Levende Talen Tijdschrift, 21(1), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2037

Nummer

Sectie

Artikelen