Cultuurbewust concreter; Naar cultuurdoelen voor mvt-onderwijs

Auteurs

  • Marjon Tammenga-Helmantel
  • Sabine Jentges
  • Luiza Ciepielewska-Kaczmarek

Trefwoorden:

cultuurbewustzijn

Samenvatting

In de actuele discussies rond curriculumvernieuwing duikt regelmatig het begrip cultuurbewustzijn op. Op basis van literatuuronderzoek verkenden Marjon Tammenga-Helmantel, Sabine Jentges en Luiza Ciepielewska-Kaczmarek wat deze term binnen het Nederlandse moderne vreemdetalenonderwijs kan betekenen, en wat er nu al in leergangen Duits zichtbaar is aan cultuur en cultuurreflectie. De analyse van de leergangen laat zien dat deze hoofdzakelijk een communicatieve benadering kiezen, waarin taalvaardigheid centraal staat. Kennis van Land en Samenleving zit verweven in het hele materiaal, maar wordt slechts in beperkte mate geïntegreerd aangeboden. De auteurs concluderen dat er voorzichtige stappen worden gezet in de richting van een interculturele benadering.

Downloads

Citeerhulp

Tammenga-Helmantel, M., Jentges, S., & Ciepielewska-Kaczmarek, L. (2020). Cultuurbewust concreter; Naar cultuurdoelen voor mvt-onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 21(1), 25–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2038

Nummer

Sectie

Artikelen