Europa als leeromgeving voor vreemde talen

Auteurs

  • Henk Oonk

Trefwoorden:

internationalisering, uitwisselingsprogramma, luistervaardigheid, spreekvaardigheid

Samenvatting

De stroom aan internationaliseringactiviteiten in het onderwijs roept de vraag op naar de betekenis en de resultaten in het algemeen en die voor vreemde talen in het bijzonder. Het onderzoek waarover in dit artikel gerapporteerd wordt, maakt duidelijk dat vreemde talen bij coördinatoren en leerlingen hoog scoren. Engels is dominant als voertaal bij uitwisselingen. Leerlingen die deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s behalen zowel bij de luistervaardigheid als bij de spreekvaardigheid Duits een significante leerwinst ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen; bij Engels en Frans is er wel sprake van leerwinst maar die is niet significant. Omdat in 40% van de uitwisselingen in Duitse en Franse gezinnen Engels wordt gesproken, wordt aanbevolen bij uitwisselingen met Duits- en Franssprekende landen vooral die talen zowel in de omgang met de leerlingen als bij het verblijf in de gastgezinnen te praktiseren.

Downloads

Citeerhulp

Oonk, H. (2007). Europa als leeromgeving voor vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 8(1), 3–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/205

Nummer

Sectie

Artikelen