Leerstijlen, dan wel denkstijlen als uitgangspunt voor vakdidactische ontwikkeling

Auteurs

  • Jan Kaldeway

Trefwoorden:

leerstijl, didactiek, vakdidactiek, vakinhoud

Samenvatting

In het onderstaande artikel gaat de auteur in op nut en noodzaak van een denkstijlvriendelijke didactiek. Leerresultaten zouden geoptimaliseerd kunnen worden door leerlingen inzicht te geven in hun denkstijl. Daarnaast zou het in kaart brengen van de precieze relaties tussen leerinhouden, werkvormen en de denkstijlen van leerlingen een impuls kunnen betekenen voor de inhoudelijke, vakdidactische ontwikkeling door vakdocenten: welke vakinhouden kunnen aan welke leerlingen op welke manier het beste worden aangeboden?

Downloads

Citeerhulp

Kaldeway, J. (2007). Leerstijlen, dan wel denkstijlen als uitgangspunt voor vakdidactische ontwikkeling. Levende Talen Tijdschrift, 8(1), 11–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/206

Nummer

Sectie

Artikelen