Grammaticaonderwijs en de ontwikkeling van tweedetaalvaardigheid

Auteurs

  • Sible Andringa

Trefwoorden:

grammaticaonderwijs, taalverwerving, tweedetaalonderwijs

Samenvatting

De rol die grammaticaonderwijs moet spelen in het tweedetaalonderwijs is al heel lang een punt van discussie en onderzoek. Meningen over het belang van grammaticaonderwijs lopen uiteen van docent tot docent en van onderzoeker tot onderzoeker, en elke mening is te onderbouwen met wetenschappelijke bevindingen. Dit artikel is een evaluatie van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan en een verslag van een taalleerexperiment dat is uitgevoerd naar aanleiding van deze evaluatie.

Downloads

Citeerhulp

Andringa, S. (2007). Grammaticaonderwijs en de ontwikkeling van tweedetaalvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 8(1), 23–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/207

Nummer

Sectie

Artikelen