Mondelinge taalvaardigheid in het vmbo; Een evaluatie van veelgebruikte leergangen

Auteurs

  • Eline van Batenburg

Samenvatting

Eline van Batenburg analyseerde de gespreksvaardigheidsoefeningen in de drie meest gebruikte leergangen voor vmbo-Engels met behulp van een op literatuur gebaseerd codeerschema. Uit haar analyse blijkt dat de weinige oefeningen die in deze leergangen voorhanden zijn, zich meer richten op het ontwikkelen van taalkennis dan op het ophalen en toepassen van deze kennis tijdens het spreken, en dat het aanleren van interactiestrategieën ontbreekt. Daarnaast leren vmbo-leerlingen wel spreken in het persoonlijke en publieke domein, maar niet in het voor hen belangrijke beroepsdomein. De vraag is of zij hiermee voldoende leren om zich staande te houden in onvoorspelbare spreeksituaties.

Downloads

Citeerhulp

Batenburg, E. van. (2021). Mondelinge taalvaardigheid in het vmbo; Een evaluatie van veelgebruikte leergangen. Levende Talen Tijdschrift, 22(1), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2160

Nummer

Sectie

Artikelen