Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries; Een draagvlakonderzoek onder professionals

Henk Wolf

Samenvatting

In hoeverre corresponderen de taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries nog met de werkelijkheid? Door middel van een vragenlijst is Henk Wolf bij professionele gebruikers van het Fries nagegaan of er voor algemeen voorgeschreven regels nog wel draagvlak bestaat in de Fries sprekende en schrijvende gemeenschap. Het blijkt dat er brede steun is voor slechts 38 van de 61 voorgelegde voorschriften. Er zijn ook voorschriften waarover twijfel bestaat en voorschriften die in de maatschappelijke praktijk niet functioneren. Voor het aanleren van een maatschappelijk functionerende norm verdient het aanbeveling achterhaalde voorschriften te negeren en deze voortaan in leer- en toetsmateriaal als correct te beschouwen.

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.