Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes

Auteurs

  • Patrick Rooijackers
  • Gerdineke van Silfhout
  • Huub van den Bergh

Samenvatting

Observerend leren heeft vrij breed ingang gevonden in het schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands. In het leesonderwijs gebeurt het via modelling op expert-niveau: een docent doet leerlingen voor hoe hij een tekst al lezend begrijpt. Modelling op peer-niveau, via het leesgedrag van leerlingen, lijkt nog sporadisch te gebeuren. Patrick Rooijackers, Gerdineke van Silfhout en Huub van den Bergh hebben bij vwo-leerlingen onderzocht in hoeverre het proces achter diep tekstbegrip effectief kan worden onderwezen via oogbewegingsfilmpjes van lezende leerlingen, teneinde het tekstbegrip te bevorderen. De deelnemers aan de lessenserie geven achteraf meer van diep begrip blijk dan de leerlingen die zelf teksten lazen en vragen maakten.

Downloads

Citeerhulp

Rooijackers, P., Silfhout, G. van, & Bergh, H. van den. (2021). Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2179

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>