De ontwikkeling van een toets luistervaardigheid Nederlands

Auteurs

  • Uriël Schuurs

Samenvatting

In het schoolvak Nederlands krijgen de schriftelijke vaardigheden de meeste aandacht en is er relatief weinig gerichte aandacht voor het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. Toch is er reden wel aandacht aan luistervaardigheid te schenken, al is het maar omdat een groot deel van de kennisoverdracht in hbo en universiteit via het gesproken woord plaatsvindt. Als luistervaardigheid om die reden een prominenter plek zou krijgen in het curriculum van het voortgezet onderwijs, dan is het handig te beschikken over toetsen luistervaardigheid. Uriël Schuurs geeft een beschrijving van de ontwikkeling van en onderzoek naar enkele kijk-luistertoetsen voor de bovenbouw van vwo en havo.

Downloads

Citeerhulp

Schuurs, U. (2021). De ontwikkeling van een toets luistervaardigheid Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 17–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2180

Nummer

Sectie

Artikelen