De Academische Woordenschattoets (AWT): Een diagnostische toets bij de start van het hoger onderwijs

Auteurs

  • Camille Welie
  • Lieke Walet
  • Stef Bernhards
  • Maud de Koster

Samenvatting

Camille Welie, Lieke Walet, Stef Bernhards en Maud de Koster doen aan de hand van drie toetsafnames verslag van de ontwikkeling en validering van een academische woordenschattoets die bij aanvang van een studie in het hoger onderwijs een indicatie kan geven van mogelijke taalproblemen tijdens de studie. Uit de resultaten van de drie afnames blijkt dat de toets een betrouwbare inschatting geeft van de academische woordenschat van studenten, en dat studenten met verschillende vooropleidingen, thuistalen en leeftijden er verschillend op presteren.

Downloads

Citeerhulp

Welie, C., Walet, L., Bernhards, S., & Koster, M. de. (2021). De Academische Woordenschattoets (AWT): Een diagnostische toets bij de start van het hoger onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 30–40. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181

Nummer

Sectie

Artikelen