Woordkennis als onderdeel van taaldiagnostisch onderzoek

Auteurs

  • Hilde Hacquebord

Trefwoorden:

onderbouw, taaldiagnostiek, Diataal, tekstbegrip, toets, woordkennis

Samenvatting

Hilde Hacquebord stelt voor om taaldiagnostisch onderzoek bij brugklasleerlingen door scholen zelf te laten uitvoeren met gebruik van het pakket Diataal. Dit pakket omvat een elektronische tekstbegriptoets en een elektronische woordenschattoets.  Om inzicht te geven in de aard van tekstproblemen van leerlingen rapporteert de auteur vervolgens enkele met dit pakket verzamelde onderzoeksresultaten voor woordkennis, brengt deze in verband met tekstbegrip en gaat in op twee specifieke groepen leerlingen: de anderstalige en de dyslectische leerlingen. De uitkomsten van deze diagnostiek geven richting aan de ondersteuning van leerlingen met een taal- en/of leesprobleem, bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching of hulplessen begrijpend lezen.

Downloads

Citeerhulp

Hacquebord, H. (2006). Woordkennis als onderdeel van taaldiagnostisch onderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 7(1), 15–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/224

Nummer

Sectie

Artikelen