Leerlijnen in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

leerlijnen, vreemdetalenonderwijs, woordenschat, grammatica, vaardigheden

Samenvatting

Erik Kwakernaak stelt dat de doelen van de huidige communicatieve benadering in het vreemdetalenonderwijs scherper neergezet moeten worden, voor docenten en leerlingen. Een communicatieve aanpak met duidelijke afspraken over leerstof in leerlijnen kan volgens de auteur deze duidelijkheid verschaffen. Leerlijnen voor woordenschat en grammatica zijn het meest urgent. Tegelijkertijd benadrukt Kwakernaak het belang van afspraken over uitspraak en spelling en andere aspecten, bijvoorbeeld lees-, luister- en andere strategieën, (lexicale en grammaticale) opzoekvaardigheid.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2006). Leerlijnen in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 7(1), 23–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/225

Nummer

Sectie

Artikelen