Taalportfolio NT2 12+ en taaleisen in het onderwijs, een verkenning

Auteurs

  • Theun Meestringa
  • Monic Breed

Trefwoorden:

taalportfolio, talenonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, ERK

Samenvatting

Het artikel van Theun Meestringa en Monic Breed richt zich op de relatie van de niveaus van het Taalportfolio NT2 12+ (en het Europees referentiekader waarop dat gebaseerd is) met het taalniveau in het Nederlands dat in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vereist wordt. De auteurs presenteren in het artikel een indicatie van deze relatie; een nauwkeuriger beeld geven is in de huidige situatie onmogelijk. Een belangrijke reden daarvan is dat het referentiekader oorspronkelijk ontworpen is voor het vreemdetalenonderwijs, niet voor het reguliere moedertaalonderwijs. Daarom is verder ontwikkelwerk en nader onderzoek vereist.

Downloads

Citeerhulp

Meestringa, T., & Breed, M. (2006). Taalportfolio NT2 12+ en taaleisen in het onderwijs, een verkenning. Levende Talen Tijdschrift, 7(1), 30–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/226

Nummer

Sectie

Artikelen