Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands?

Tamara Platteel, Hans Hulshof, Jan van Driel

Samenvatting

Tamara Platteel, Hans Hulshof en Jan van Driel stellen dat de concept-context benadering het (taal)onderwijs meer uitdagend kan maken voor zowel leerlingen als leraren. In het artikel proberen de auteurs een invulling te geven aan de term concept-contextrijk onderwijs, toegespitst op het schoolvak Nederlands. Uitgangspunt van de benadering is dat leerlingen kernconcepten in wisselende contexten kunnen hanteren. De concepten moeten daarom in een uitdagende, contextrijke omgeving worden aangeleerd en toegepast. Voor docenten houdt dit in dat zij het schoolboek wat loslaten en meer zelf gaan ontwerpen.


Trefwoorden


taalonderwijs; concept-context benadering

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.