Stagnatie en ontwikkeling in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, historie, curriculumontwikkeling, leerlijnen

Samenvatting

In het artikel van Erik Kwakernaak staan stagnatie en ontwikkeling van het Nederlandse vreemdetalenonderwijs in communicatieve richting centraal. Vanuit een historisch perspectief analyseert de auteur de oorzaken en leidt hieruit een richting af voor een vernieuwingsbeleid dat deze stagnatie kan doorbreken. De auteur betoogt onder meer dat curriculumontwikkeling overgelaten dient te worden aan specialisten, de leergangteams. Deze teams zouden op hun beurt baat hebben bij goed doordachte, centraal uitgewerkte leerlijnen per taal,  die een helder beeld geven van wat leerlingen op verschillende niveaus moeten weten en kunnen.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2006). Stagnatie en ontwikkeling in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 7(3), 10–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/232

Nummer

Sectie

Artikelen