Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek

Auteurs

  • Joanneke Prenger

Trefwoorden:

vmbo, wiskunde, tekstbegrip

Samenvatting

Johanneke Prenger rapporteert over een onderzoek naar wiskundeteksten uit een leergang voor vmbo-leerlingen in de brugklas. Het wiskundeonderwijs is door de invoering van de Realistische Wiskunde in de jaren zeventig van de vorige eeuw linguïstisch moeilijker en cultuurspecifieker geworden, omdat wiskundeopgaven voortaan in talig gepresenteerde contexten aangeboden worden. Om te doorgronden wat het lezen en begrijpen van teksten in het wiskundeboek moeilijk maakt, heeft de auteur onderzoek verricht naar potentiële struikelblokken op het micro- en mesoniveau van deze teksten.

Downloads

Citeerhulp

Prenger, J. (2006). Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek. Levende Talen Tijdschrift, 7(3), 17–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/233

Nummer

Sectie

Artikelen