Taalverlies van het Frans als vreemde taal; De voorspellende kracht van taalaanleg

Auteurs

  • Annika Stalman
  • Audrey Rousse-Malpat

Samenvatting

Annika Stalman en Audrey Rousse-Malpat bestudeerden het cognitieve proces van taalverlies van het Frans als vreemde taal. Ze onderzochten in hoeverre het langere tijd niet gebruiken van de taal de toegang tot het mentale lexicon beïnvloedt. Taalvaardigheden van oud-leerlingen werden op basis van een lexicale taak getoetst en vergeleken met die van huidige leerlingen. Uit de analyse blijkt dat het verwerken van Franse woorden door ontoegankelijk geworden taalkennis een grotere inspanning vergt van oud-leerlingen, met name omdat zij worden geconfronteerd met interferentie van het Nederlands. De resultaten suggereren echter dat taalaanleg taalverlies in een belangrijke mate kan compenseren.

Downloads

Gepubliceerd

01-11-2023

Citeerhulp

Stalman, A., & Rousse-Malpat, A. (2023). Taalverlies van het Frans als vreemde taal; De voorspellende kracht van taalaanleg . Levende Talen Tijdschrift, 24(3), 17–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2352

Nummer

Sectie

Artikelen