Dyslexie en leren spellen in het Frans

Auteurs

  • Ans van Berkel

Trefwoorden:

dyslexie, Frans, spelling, training

Samenvatting

Ans van Berkel laat zien dat Nederlandse leerlingen die Frans leren veel fouten maken met het spellen van morfologische vormen, homofonen en niet-uitgesproken letters (overigens net zoals aanvankelijk Franstalige kinderen). Daarnaast hebben de leerlingen ook specifieke spellingproblemen die te maken hebben met nieuwe klanken, nieuwe lettercombinaties, bekende klanken die anders worden geschreven en bekende letters die anders worden uitgesproken dan in de eigen taal. Uit het onderzoek waarover in het artikel gerapporteerd wordt, blijkt dat dyslectische leerlingen en andere zwakke spellers/lezers vooral véél fouten maken, vergeleken bij de gemiddelde Nederlandstalige klasgenoot. Systematische training in klank-tekenkoppeling lijkt onontbeerlijk om struikelblokken in de Franse spelling zoveel mogelijk uit de weg te nemen voor dyslectische en andere leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Berkel, A. van. (2006). Dyslexie en leren spellen in het Frans. Levende Talen Tijdschrift, 7(4), 12–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/237

Nummer

Sectie

Artikelen