Technische leesvaardigheid in het Engels en Frans: Hoe meet je die het beste?

Auteurs

  • Ans van Berkel
  • Evelyn Wiers

Trefwoorden:

toetsing, technisch lezen, zwakke lezers, technische leesvaardigheid

Samenvatting

In dit artikel worden twee toetsen voor het meten van technische leesvaardigheid in het Engels en het Frans onder de loep genomen. De toetsen zijn enige tijd geleden op de markt gebracht, en zijn bedoeld om bij leerlingen die in het Nederlands zwakke lezers zijn, na te gaan hoe het met het technisch lezen in de vreemde talen is gesteld. Op basis van een analyse van de toetsen komen de auteurs tot een negatief oordeel. Onderzoek bij brugklassers met deze toetsen en met alternatieve toetsen waarin leenwoorden zijn gebruikt, leidt tot een conclusie ten gunste van de alternatieve toetsing.

Downloads

Citeerhulp

Berkel, A. van, & Wiers, E. (2011). Technische leesvaardigheid in het Engels en Frans: Hoe meet je die het beste?. Levende Talen Tijdschrift, 12(3), 16–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/24

Nummer

Sectie

Artikelen