Giving corrective feedback in CLIL and EFL classes

Jenny Schuitemaker-King

Samenvatting

In deze bijdrage presenteert Jenny Schuitemaker-King de resultaten van haar (promotie-)onderzoek naar verschillen in het geven van correctieve feedback tussen tto-docenten en mvt-docenten. In het tweetalige onderwijs ligt een ander accent op het leren van een tweede taal dan in het reguliere modernevreemdetalenonderwijs. In tto-lessen staan taalaanbod en interactie ten dienste van het bereiken van vakinhoudelijke leerdoelen, terwijl in mvt-lessen taalverwerving doel op zichzelf is, vaak met de nadruk op het leren van de regels van de taal. Maar in beide contexten is het leren van een vreemde taal een leerdoel. Eén hulpmiddel om het leren te bevorderen is correctieve feedback aan leerlingen tijdens interactie in de les. Het onderzoek laat zien dat de onderwijscontext (tto of regulier; taal- of vakgericht) een duidelijke rol speelt in het aantal en type feedbackstrategieën.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; tweetalig onderwijs; correctieve feedback; strategie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.