Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart

Auteurs

  • Theun Meestringa
  • Clary Ravesloot

Trefwoorden:

Nederlands, schoolexamen, havo, vwo, referentieniveau, ERK,

Samenvatting

Theun Meestringa en Clary Ravesloot deden een vragenlijstonderzoek naar de inrichting, weging en vormgeving van het schoolexamen Nederlands in havo en vwo. Dit onderzoek vond plaats op het moment dat scholen en secties Nederlands voor de opgave staan de referentieniveaus taal te verwerken in de opgaven, toetsen en beoordelingsmodellen van het schoolexamen. Het beeld van het schoolexamen dat uit de antwoorden van de respondenten naar voren komt, laat een groot verschil zien tussen docenten ten aanzien van de wegingsfactoren, het aantal meetmomenten en het al dan niet inzetten van handelingsdelen. Meestringa en Ravesloot spreken hun zorg uit over deze variatie binnen het schoolexamen Nederlands, nu Nederlands een van de ‘kernvakken’ is geworden.

Downloads

Citeerhulp

Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2013). Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart. Levende Talen Tijdschrift, 14(2), 11–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/247

Nummer

Sectie

Artikelen