Taalontwikkeling in de wiskundeles

Auteurs

  • Dolly van Eerde

Trefwoorden:

taalgericht vakonderwijs, taalbeleid

Samenvatting

Dolly van Eerde laat in Taalontwikkeling in de wiskundeles zien hoe taalgericht vakonderwijs bij wiskunde zijn beslag kan krijgen. Zij gaat eerst in op de problemen waar taalzwakke en allochtone leerlingen bij het vak wiskunde tegenaan kunnen lopen. Vervolgens licht ze het programma Wisbaak toe, dat ondersteuning biedt voor de ontwikkeling van school- en vaktaal. De eerste resultaten met dit programma zijn bemoedigend te noemen.

Downloads

Citeerhulp

Eerde, D. van. (2005). Taalontwikkeling in de wiskundeles. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 12–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/476

Nummer

Sectie

Artikelen