Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21

Auteurs

  • Dirkje Ebbers
  • Elsbeth van der Laan

Trefwoorden:

taalgericht vakonderwijs, taalbeleid

Samenvatting

Dirkje Ebbers en Elsbeth van der Laan bespreken de integratie van Nederlands met andere vakken op Slash 21, een school waarin op uitgebreide schaal met nieuwe didactieken en onderwijsvormen geëxperimenteerd wordt. In Levende Talen Tijdschrift van december 2003 schetste Dirkje Ebbers hoe het vak Nederlands een plaats heeft gekregen in het curriculum van deze school. Inmiddels er is voor de combinatie van Nederlands met andere vakken voor drie leerjaren lesmateriaal ontwikkeld is. De auteurs laten in hun artikel zien wat dat heeft opgeleverd.

Downloads

Citeerhulp

Ebbers, D., & Laan, E. van der. (2005). Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 19–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/477

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.