Kleurrijke scholen, vaktaal en taalgericht vakonderwijs. Vier boeken onder de loep

Auteurs

  • Folkert Kuiken
  • Connie Raijmakers-Volaart

Trefwoorden:

taalgericht vakonderwijs, taalbeleid

Samenvatting

Boekbespreking

Het speciaal themanummer dat gewijd is aan het taalgericht vakonderwijs besluit met een recensie van vier boeken waarin de kleurrijke school, aandacht voor vaktaal en taalgericht vakonderwijs centraal staan. Een van die boeken is Vaktaal, volgens de redacteur Simon Verhallen een boek dat veel optimisme herbergt: ‘De auteurs zijn ervan overtuigd dat wanneer de stof van dit boek op grote schaal in de praktijk gebracht wordt, het voor anderstalige cursisten een ‘koud kunstje’ is om een echte beroepskwalificatie te halen.’ De pessimist kan daaruit opmaken dat het nog wel enige tijd zal duren voordat dit ideaal wordt verwezenlijkt. De realist kan hem daar niet geheel ongelijk aan geven. In 2002 signaleerden Frans Teunissen en Hilde Hacquebord in Onderwijs met taalkwaliteit (’s-Hertogenbosch: KPCGroep) dat de invoering van taalgericht vakonderwijs nog moeizaam verloopt. Als voornaamste oorzaken noemden zij: gebrek aan draagvlak en gebrek aan inzicht, waardoor de link met schoolontwikkeling en pedagogische vernieuwing niet wordt gemaakt. Inmiddels zijn we drie jaar verder en ligt er een prachtige serie boeken voor zowel primair, voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs vol met ideeën en suggesties om gestalte te geven aan taalgericht vakonderwijs. Aan literatuur ontbreekt het dus niet langer. Nu de praktijk nog!

 

Downloads

Citeerhulp

Kuiken, F., & Raijmakers-Volaart, C. (2005). Kleurrijke scholen, vaktaal en taalgericht vakonderwijs. Vier boeken onder de loep. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 26–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/478

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.