He can jump of the street to ontwiked a car. Intertalige interferentie bij drietalige leerlingen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

Lies Sercu, Jane Vander Elst

Samenvatting

Dit artikel richt zich op de invloed die een (vreemde) taal kan hebben op de verwerving van een andere taal. Lies Sercu en Jane Vander Elst onderzoeken fouten die meertalige leerlingen maken in hun eerste, tweede en derde vreemde taal. De studie beschrijft hoe de moedertaal en de verschillende vreemde talen die een leerling kent elkaar beïnvloeden en belicht de interactie tussen talige factoren en niet-talige factoren in dit proces, bijvoorbeeld motivatie en de frequentie waarmee de talen gebruikt worden. In hun aanbevelingen voor het vreemde-talenonderwijs in een meertalige klas richten de auteurs zich op docent én leerlingen. De docent kan leerlingen bijvoorbeeld aanmoedigen de verschillende talen die zij beheersen in te zetten om lacunes in de doeltaal op te vangen. Dan is meertaligheid niet alleen een bron van fouten, maar ook een hulpmiddel bij het leren van een andere taal.

Om studenten met taalproblemen met succes aan het onderwijs deel te laten nemen, wordt op steeds meer onderwijsinstellingen taalbeleid ingevoerd, onder andere in het voortgezet onderwijs.


Trefwoorden


meertaligheid, taalverwerving, vreemdetalenonderwijs, vo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.