Ervaringen met een taalportfolio in het basisonderwijs

Auteurs

  • Peter Broeder
  • Rian Arts

Trefwoorden:

taalportfolio, basisonderwijs, talenkennis, geneer

Samenvatting

In deze bijdrage staat het taalportfolio voor het basisonderwijs centraal. Het taalportfolio is een instrument waarmee leerlingen de eigen talenkennis – zowel talen geleerd in een formele als in een informele context - kunnen inschatten en bewijzen ervan verzamelen. Ook helpt het taalportfolio bij de sturing van het verdere leerproces.

Via een bottom-up benadering is in de onderwijspraktijk gewerkt aan de ontwikkeling van het taalportfolio. Uit evaluaties is naar voren gekomen het portfolio de mogelijkheid geeft om de vaardigheden van leerlingen op talengebied vast te stellen en te documenteren. De functie van het portfolio om het leerproces te sturen, komt nog minder uit de verf. Een opvallend gegeven is dat meertalige leerlingen steeds wat positiever oordelen over het taalportfolio dan eentalige leerlingen. Daarnaast valt het op dat meisjes het werken met het taalportfolio positiever beoordelen dan jongens.

Downloads

Citeerhulp

Broeder, P., & Arts, R. (2005). Ervaringen met een taalportfolio in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 29–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/490

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.