Meertaligheid in multicultureel Europa: de status van immigrantentalen thuis en op school

Auteurs

  • Guus Extra
  • Kutlay Yagmur

Trefwoorden:

meertaligheid, minderheidstaal, immigrantentaal

Samenvatting

Guus Extra en Kutlay Yagmur berichten over de status van immigrantentalen thuis en op school: een heikel onderwerp nu het onderwijs in eigen taal met ingang van het komend schooljaar wordt afgeschaft. Extra en Yagmur gaan in op het - vreemde - contrast dat het leren en onderwijzen van regionale minderheidstalen (denk aan het Fries) vanuit het oogpunt van culturele diversiteit tegenwoordig als vanzelfsprekend wordt verdedigd, terwijl dit zelden een belangrijk argument is om immigrantentalen als Arabisch en Turks te leren en te onderwijzen. Aan de hand van een door hen opgesteld Unesco-rapport gaan de auteurs na wat de status van immigrantentalen thuis en op school is in een meertalig en multicultureel Europa.

Downloads

Citeerhulp

Extra, G., & Yagmur, K. (2004). Meertaligheid in multicultureel Europa: de status van immigrantentalen thuis en op school. Levende Talen Tijdschrift, 5(1), 13–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/492

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.