Didactiek voor stimulerend fictieonderwijs in de basisvorming

Auteurs

  • Lilian van der Bolt

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, basisvorming, onderbouw, kerndoelen, didactiek

Samenvatting

Lilian van der Bolt presenteert een didactiek om leerlingen plezier te laten blijven beleven aan het lezen. In haar artikel staan de lezer en zijn leesmotivatie centraal en wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leerkrachthandelen in de literatuurles te verbeteren. Niet de kerndoelen voor het literatuuronderwijs en vakinhoudelijke aspecten, maar juist de zorg voor de didactische kwaliteit van de literatuurles staan ter discussie. Door de fixatie op de vakinhoud wordt in de vakliteratuur vaak voorbij gegaan aan deze meer algemene, maar tegelijkertijd fundamentele didactische aspecten. De didactische kwaliteit van het literatuuronderwijs verbetert door het spontane, ongedwongen leren en het schoolse leren dichter bij elkaar te brengen. Dat vraagt een andere wijze van lesgeven en een andere organisatie van de les dan gebruikelijk. Van der Bolt reikt de docent daartoe een didactisch kader aan.

Downloads

Citeerhulp

Bolt, L. van der. (2004). Didactiek voor stimulerend fictieonderwijs in de basisvorming. Levende Talen Tijdschrift, 5(1), 27–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/494

Nummer

Sectie

Artikelen