Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leraren, professionaliteit

Samenvatting

Volgens Erik Kwakernaak is het met de professionaliteit van docenten moderne vreemde talen maar matig gesteld. Kenmerkend daarvoor is het doeltaalgebruik in de klas. Werd dit vroeger van groot belang geacht, met de komst van de communicatieve aanpak is dit eerder af- dan toegenomen, aldus Kwakernaak.

In zijn artikel ‘Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen’ vraagt hij zich af hoe dat komt. Hij doet dit door de situatie van vandaag de dag in een historisch perspectief te plaatsen: wat leefde en wat leeft er voor een professioneel zelfbeeld onder Nederlandse mvt-docenten in het voortgezet onderwijs? Hoe vond en hoe vindt ‘de’ mvt-docent dat een goede mvt-docent moet zijn? De auteur gaat in op aspecten waarin de professionaliteit van mvt-docenten tot uitdrukking komt. Verder geeft hij een aantal aanbevelingen, in de hoop dat een dergelijke poging tot beschrijving en analyse een aanzet vormt tot discussie en zelfbezinning bij docenten moderne vreemde talen. Indien het artikel van Kwakernaak inderdaad de gewenste discussie oproept, dan komen we daar in een later nummer graag op terug.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2004). Professionaliteit van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 5(2), 3–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/495

Nummer

Sectie

Artikelen