Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid

Auteurs

  • Hilde Hacquebord

Trefwoorden:

taalbeleid, taalproblemen, vo

Samenvatting

Hilde Hacquebord bespreekt in ‘Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs’ de rol van leerlingen- en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid. Op 19 scholen voor voortgezet onderwijs, van vmbo tot havo/vwo, verspreid door het hele land, zijn brugklasleerlingen en docenten van alle vakken geënquêteerd over hun ervaringen en eventuele problemen met taal op school en over hun ideeën wat daar op school en in de klas mee gedaan zou kunnen worden. Een opvallende uitkomst is dat vrijwel alle docenten - van tekenen tot biologie en Nederlands - van mening zijn dat leerlingen over een goede taalvaardigheid moeten beschikken om het vakonderwijs met succes te volgen. Daarnaast vinden ze aandacht voor taal bij hun eigen vak belangrijk. Verder is het opmerkelijk dat docenten in veel mindere mate dan hun leerlingen oog hebben voor het gebrek aan woordkennis bij het vakonderwijs. Woordkennis lijkt daarmee een probleem dat in hoge mate wordt onderschat in het voortgezet onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Hacquebord, H. (2004). Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid. Levende Talen Tijdschrift, 5(2), 17–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/496

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.