Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid

Hilde Hacquebord

Samenvatting

Hilde Hacquebord bespreekt in ‘Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs’ de rol van leerlingen- en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid. Op 19 scholen voor voortgezet onderwijs, van vmbo tot havo/vwo, verspreid door het hele land, zijn brugklasleerlingen en docenten van alle vakken geënquêteerd over hun ervaringen en eventuele problemen met taal op school en over hun ideeën wat daar op school en in de klas mee gedaan zou kunnen worden. Een opvallende uitkomst is dat vrijwel alle docenten - van tekenen tot biologie en Nederlands - van mening zijn dat leerlingen over een goede taalvaardigheid moeten beschikken om het vakonderwijs met succes te volgen. Daarnaast vinden ze aandacht voor taal bij hun eigen vak belangrijk. Verder is het opmerkelijk dat docenten in veel mindere mate dan hun leerlingen oog hebben voor het gebrek aan woordkennis bij het vakonderwijs. Woordkennis lijkt daarmee een probleem dat in hoge mate wordt onderschat in het voortgezet onderwijs.


Trefwoorden


taalbeleid; taalproblemen; vo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.