'Omdat' een verbindingswoord aanzet tot terugkijken: effecten van verbindingswoorden tijdens en na het lezen

Auteurs

  • Gerdineke van Silfhout
  • Jacqueline Evers-Vermeul
  • Ted Sanders

Trefwoorden:

leesvaardigheid, voortgezet onderwijs, onderzoek

Samenvatting

In hun artikel gaan Gerdineke van Silfhout, Jacqueline Evers-Vermeul en Ted Sanders in op de vraag welke rol verbindingswoorden zoals omdat en bovendien spelen in het verwerken en begrijpen van verhalen en studieteksten. Hun oogbewegingsonderzoek onder middelbare scholieren wijst uit dat verbindingswoorden functioneren als verwerkingsinstructies: ze instrueren leerlingen welke relatie ze moeten leggen tussen een nieuwe en een eerder gelezen zin. Het effect hiervan tijdens het lezen is dat leerlingen de nieuwe zin sneller verwerken en vaker terugkijken naar eerdere informatie. Na het lezen leidt dit bij sterke én zwakke lezers tot hogere begripsscores.

Downloads

Citeerhulp

Silfhout, G. van, Evers-Vermeul, J., & Sanders, T. (2013). ’Omdat’ een verbindingswoord aanzet tot terugkijken: effecten van verbindingswoorden tijdens en na het lezen. Levende Talen Tijdschrift, 14(3). Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/541

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>