Zoek de fout; een foutenclassificatie als aanzet tot gerichte remediëring Nederlands in het hoger professioneel onderwijs in Vlaanderen

Annelies Deveneyns, José Tummers

Samenvatting

In het hoger onderwijs in Vlaanderen stelt men vast dat studenten steeds minder in staat zijn een vormelijk correcte tekst te schrijven. Desondanks is er relatief weinig onderzoek verricht naar de schriftelijke taalbeheersing Nederlands van studenten en blijven spelling en woordenschat de primaire aandachtspunten in het aanbod. Annelies Deveneyns en Jose Tummers brengen in kaart welke de meest typische en frequente fouten zijn die studenten maken en gaan na wat dat voor de onderwijspraktijk betekent. Een foutenanalyse van teksten geschreven door eerstejaars bachelorstudenten toont aan dat spelling niet het grootste probleem vormt. Teksten van studenten worden vooral ontwricht door een foutief gebruik van taalmarkeerders.


Trefwoorden


schrijfvaardigheid; hoger onderwijs; spelling; onderzoek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.