Duiken in een taalbad; onderzoek naar het gebruik van doeltaal als voertaal

Auteurs

  • Annelies Haijma

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, voertaal doeltaal, lespraktijk, taalbad, tweetalig onderwijs, taalverwerving, onderzoek

Samenvatting

In het vreemdetalenonderwijs wordt het belang van immersie-onderwijs en natuurlijke taalverwerving onderschreven, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk ‘ondergedompeld worden in het taalbad’. Bij dat onderdompelen past het actief gebruiken van de doeltaal als voertaal. Annelies Haijma onderzocht de mate waarin de doeltaal wordt gebruikt, de invloed van het doeltaalgebruik van de docent op het doeltaalgebruik van de leerling, en de visie van docenten en leerlingen op het doeltaal-voertaalprincipe. Het onderzoek toont aan dat docenten de doeltaal als voertaal slechts in beperkte mate hanteren, maar zowel docenten als leerlingen staan positief tegenover het gebruik van de doeltaal als voertaal tijdens de les. Annelies Haijma kreeg in 2011 de Gerard Westhoff Talendidactiekprijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek geschreven door tweedegraads studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

Downloads

Citeerhulp

Haijma, A. (2013). Duiken in een taalbad; onderzoek naar het gebruik van doeltaal als voertaal. Levende Talen Tijdschrift, 14(3), 27–40. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/543

Nummer

Sectie

Artikelen