Hoe eerder, hoe beter? Meningen en ervaringen bij Engels in groep 1 en groep 3 op de basisschool

Vanessa Ruth Lobo

Samenvatting

Vanessa Lobo deed onderzoek naar de effecten van een Content and Language Integrated Learning (CLIL)- aanpak op de Engelse taalontwikkeling en taalervaring van kinderen uit groep 1 en groep 3 op reguliere basisscholen, waarbij kinderen gym en/of handvaardigheid kregen in het Engels. Ze gaat in op de meningen en ervaringen van leerlingen, groepsleerkrachten en ouders en plaatst deze in het kader van de veronderstelling ‘hoe eerder, hoe beter’, die vaak als argument wordt gebruikt om eerder te beginnen met vreemde talenonderwijs. Het lesgeven in het Engels in de bewuste klassen blijkt heel goed mogelijk, maar wel blijkt er verschil tussen de beide groepen: groep 1 is wat minder enthousiast dan groep 3, en meldt in mindere mate dat ze Engels kan begrijpen en spreken. Leerkrachten en ouders blijken echter van mening: ‘hoe eerder, hoe beter’. Lobo concludeert dat dit zou moeten leiden tot een discussie over de ideale startleeftijd en de bijbehorende didactiek.


Trefwoorden


taalvaardigheid; taalonderwijs; CLIL; basisonderwijs; didactiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.