Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven

Auteurs

  • Lieve De Wachter
  • Jordi Heeren
  • Steven Marx
  • Steven Huyghe

Trefwoorden:

taalvaardigheid, hoger onderwijs, taalvaardigheidstoets, studiesucces, taalzwakte

Samenvatting

Aan verschillende faculteiten van de KU Leuven wordt aan de start van het academiejaar een taaltest academisch Nederlands ingezet. Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Steven Marx en Steven Huyghe onderzochten de validiteit van die taaltest door de testresultaten te correleren met de examenresultaten van de studenten een half jaar na de start van het academiejaar. De correlatie blijkt dan matig, maar significant te zijn. Ook de vooropleiding van de studenten hangt samen met de variantie op de examenresultaten, maar de taaltest verklaart meer, voornamelijk bij de studenten die minder goed scoren op de test. Het doel van de taaltest is dus eerder de selectie van een taalzwakke doelgroep dan het voorspellen van studiesucces.

Downloads

Citeerhulp

Wachter, L. D., Heeren, J., Marx, S., & Huyghe, S. (2013). Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende Talen Tijdschrift, 14(4), 28–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/549

Nummer

Sectie

Artikelen