Het leesdossier in een elektronische leeromgeving

Auteurs

  • Ad van der Logt

Trefwoorden:

leesdossier, elo, vwo

Samenvatting

Ad van der Logt doet verslag van zijn ervaringen met het leesdossier in een elektronische leeromgeving. Leerlingen uit 4-vwo hebben gedurende anderhalve maand in groepen in een elektronische leeromgeving (Blackboard) gewerkt aan hun leesdossierverslag. In het artikel wordt aangegeven hoe de docent een digitale leeromgeving kan inrichten en beheren. Aan de hand van verbatims wordt duidelijk hoe leerlingen discussiëren over een literaire roman en welke vaardigheden zij daarbij inzetten. De evaluatie van het project geeft voldoende informatie over de verwachte en niet verwachte aspecten van het werken in een digitale leeromgeving. Vooral het time management van de docent en de sturing die hij geeft zijn onderwerpen die in de evaluatie onder de loep worden genomen.

Downloads

Citeerhulp

Logt, A. van der. (2003). Het leesdossier in een elektronische leeromgeving. Levende Talen Tijdschrift, 4(1), 27–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/595

Nummer

Sectie

Artikelen