Grammaticaonderwijs aan allochtone jongeren. Een onderzoek naar het effect

Nanette Bienfait

Samenvatting

Nanette Bienfait doet verslag van haar promotieonderzoek naar het effect van expliciet vormgericht onderwijs op de ontwikkeling van de grammatische vaardigheid in het Nederlands van allochtone jongeren. Gevonden is dat de grammatische vaardigheid van leerlingen die vormgericht onderwijs kregen significant verbeterde op het moment dat ze in een ontwikkeling toe waren aan de betreffende structuur, hun grammatische vaardigheid significant en stabiel verbeterden. Leerlingen die dit onderwijs voortijdig kregen, gingen niet vooruit, zelfs niet op de langere termijn. Opvallend genoeg wisten leerlingen die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevonden en aansluitend betekenisgericht onderwijs kregen, ook een significante en bestendige groei te bewerkstelligen in hun grammatische vaardigheid.


Trefwoorden


grammaticaonderwijs; didactiek; allochtone leerlingen; onderzoek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.