De binnenwereld van teksten; analfabeten over syllogismen en verhalen

Jeanne Kurvers

Samenvatting

Jeanne Kurvers doet verslag van haar promotieonderzoek. Zij ging daarin op zoek naar de vragen wat volwassen analfabeten over schrift en geschreven taal weten en of ze wat dat betreft verschillen van jonge kinderen die nog niet hebben leren lezen en schrijven en van laagopgeleide geletterde volwassenen. In deze bijdrage gaat zij in op de manier waarop allochtone analfabeten, kleuters en volwassen lezers omgaan met syllogismen, het vertellen van een verhaal bij een serie plaatjes en het navertellen van een verhaal dat eerst is voorgelezen.


Trefwoorden


analfabetisme; taalverwerving; allochtonen; NT2; onderzoek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.