Wat is het belang van een verhoogde woordophaalsnelheid voor het schrijven in een vreemde taal?

Patrick Snellings, Amos van Gelderen, Kees de Glopper

Samenvatting

De resultaten van de vierde deelstudie worden gepresenteerd door Patrick Snellings, Amos van Gelderen en Kees de Glopper in hun verslag van een experiment naar het effect van verhoogde woordophaalsnelheid bij het schrijven in een tweede taal. Met behulp van een computerprogramma werden leerlingen getraind in woordophaalsnelheid in het Engels. Vervolgens werd gekeken naar de vooruitgang in snelheid en naar de effecten hiervan op tekstkwaliteit. Verhoogde woordophaalsnelheid bleek te leiden tot meer gebruik van de getrainde woorden en de beoogde inhoud werd in een van de twee experimentele groepen beter verwoord. Er werden echter geen verbeteringen gevonden in de globale tekstkwaliteit.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; didactiek; schrijfvaardigheid; NELSON-project

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.