Intensief mvt-onderwijs op een nieuwe school: twee jaar basisvorming in twaalf weken!

Auteurs

  • Hetty Mulder

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Slash 21

Samenvatting

In het tweede artikel in dit nummer blijven we op Slash 21. Hetty Mulder beschrijft daarin hoe het onderwijs in de moderne vreemde talen op Slash 21 er uitziet. In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen Duits en Engels in intensieve periodes van twaalf weken; in het jaar daarop Frans, eveneens gedurende twaalf weken. In de volgende jaren wordt de vaardigheid in deze talen bijgehouden in een zogenaamd onderhoudsprogramma. Het gebruik van Duits, Engels en Frans wordt dan zoveel mogelijk gekoppeld aan wat in de kernbegrippen aan de orde komt. Dit project was een van de vijf prijswinnaars voor het Europees label voor innovatief talenonderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Mulder, H. (2003). Intensief mvt-onderwijs op een nieuwe school: twee jaar basisvorming in twaalf weken!. Levende Talen Tijdschrift, 4(4), 12–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/606

Nummer

Sectie

Artikelen