Adjective or Adverb? Teaching Grammar with the PACE Model

Annika Groeneveld

Samenvatting

Op de internationale American School of the Hague, waar Annika Groeneveld les geeft, hadden leerlingen een gebrek aan grammaticale kennis, zo bleek uit eerder door haar uitgevoerd onderzoek. Omdat dit het taalonderwijs voor zowel docent als leerling bemoeilijkte, werd besloten deze kennis te verbeteren. De keuze viel op de PACE-methode, een variatie op een inductieve wijze van grammaticaonderwijs, die zowel een communicatieve als cognitieve aanpak behelst. Een vergelijking tussen een pre- en posttest wees uit dat de grammaticale kennis van de leerlingen was verbeterd. Maar de grootste ontdekking was de positieve werking van de PACE-methode, die leerlingen aanzet tot nadenken op metacognitief niveau.


Trefwoorden


grammatica; lesmethode; PACE model; interventie; grammaticale terminologie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.