‘Leuk is not enough.’ Het vraagstuk van de positionering van Engels in het basisonderwijs en de aansluiting met het voortgezet onderwijs

Ron Oostdam, Han van Toorenburg

Samenvatting

Ron Oostdam en Han van Toorenburg doen verslag van een onderzoek naar de stand van zaken rondom Engels in het basisonderwijs en de aansluitingsproblematiek in het voortgezet onderwijs.


Trefwoorden


Engels; basisschool; Eibo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.