Het Engels als lingua franca

Auteurs

  • Arthur van Essen

Trefwoorden:

Engels, taalbeleid

Samenvatting

In dit, vooral in de media veelbesproken, ‘Europees jaar van de talen’ kan het geen kwaad om in Levende Talen Tijdschrift  ook eens enig licht te laten vallen op de speciale plaats van het Engels temidden van al die andere talen in de wereld. Daarvoor is zoveel temeer reden omdat de afgelopen jaren nogal wat publicaties zijn verschenen die de aandacht vestigen op de verander(en)de positie van het Engels in de wereld (b.v. Crystal 1997; Graddol 1997; Van Essen 1997, Widdowson 1997; Jenkins 2000).Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de toegenomen interactie in het Engels tussen niet-autochtone (=non-native) sprekers van die taal. Waar dit zo is, gebruikt men het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden. En wat minstens zo opvalt, is dat er vooralsnog geen tekenen zijn die er op duiden dat aan dit feit in ons land onderwijskundige conclusies worden verbonden. Dit artikel wil daartoe enige stof tot nadenken bieden en een enkele concrete suggestie doen.

Downloads

Citeerhulp

Essen, A. van. (2001). Het Engels als lingua franca. Levende Talen Tijdschrift, 2(1), 3–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/627

Nummer

Sectie

Artikelen