Onderwijs in twee talen

Auteurs

  • Ineke Huijbregtse

Trefwoorden:

tweetalig onderwijs, voortgezet onderwijs, didactiek

Samenvatting

In tweetalig onderwijs in Nederland wordt een aantal schoolvakken in een andere taal dan het Nederlands (in dit geval het Engels) gegeven. Het doel hiervan is dat de leerlingen een hoog niveau van taalvaardigheid in het Engels bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de taalvaardigheid in het Nederlands en de prestaties in de andere vakken. Het aantal scholen dat dergelijk onderwijs aanbiedt, groeit snel. Daardoor is een discussie ontstaan over kwaliteitszorg en evaluatie. Dit artikel doet verslag van een onderzoek waarin de uitkomsten en de didactiek van tweetalig onderwijs zijn geëvalueerd.

Downloads

Citeerhulp

Huijbregtse, I. (2001). Onderwijs in twee talen. Levende Talen Tijdschrift, 2(1), 11–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/628

Nummer

Sectie

Artikelen