Implementatie van de isk-toetsen: toetsen aan de praktijk getoetst

Auteurs

  • Uriël Schuurs

Trefwoorden:

NT2, isk, toetsen

Samenvatting

Tot voor kort was het praktijk dat op elke internationale schakelklas (isk) de docenten Nederlands als tweede taal (NT2) zelf moesten bepalen wat een geschikt moment was voor de leerlingen om door te stromen naar andersoortige vormen van onderwijs: regulier voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie of een beroepsopleiding. Met de publicatie van de isk-toetsen in 1999 is er een instrument beschikbaar gekomen waarmee het NT2-vaardigheidsniveau in beeld kan worden gebracht bij de instroom van leerlingen, tijdens het leerproces en bij de uitstroom naar andere vormen van onderwijs (zie Schuurs 1999b voor een beschrijving). Het meetinstrument wordt op veel isk’s gehanteerd; terwijl eerder het niveau van een isk-leerling alleen in impressionistische termen kon worden beschreven, zijn nu veel isk-docenten bekend met de isk-toetsen. Dit vergemakkelijkt de communicatie: nu kan men immers verwijzen naar een toetsonderdeel van de isk-toetsen en de behaalde score melden. In deze bijdrage geven we een korte beschrijving van een implementatieproject zoals wij dat hebben opgezet en in het schooljaar 1999/2000 uitgevoerd met medewerking van NT2-docenten op een groot aantal isk's. Specifieke aandacht geven we aan de normering zoals die is voorgesteld voor de uitstroomtoetsen van de isk-toetsbatterij: met name bespreken we de vraag of de in de isk-toetsen aanbevolen grensscores ten behoeve van de uitstroom uit het isk-onderwijs overeenkomen met de oordelen van docenten in de isk en in het voortgezet onderwijs.

 

Downloads

Citeerhulp

Schuurs, U. (2001). Implementatie van de isk-toetsen: toetsen aan de praktijk getoetst. Levende Talen Tijdschrift, 2(2), 24–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/634

Nummer

Sectie

Artikelen