Beter taalonderwijs met een taalportfolio?

Auteurs

  • Gé Stoks

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, taalportfolio

Samenvatting

Inmiddels weet iedereen die iets met moderne vreemde talen te maken heeft dat 2001 het Europees Jaar van de Talen is. In dit jaar heeft de Raad van Europa de Europese taalportfolio gelanceerd. In dit artikel wordt op de gebruiksmogelijkheden van de taalportfolio ingegaan. In een eerder artikel (Stoks & De Jong 1999) beschreven we kort wat een taalportfolio precies is, maar legden daar het accent op de rapporterende functie. In deze bijdrage wordt met name op de pedagogische functie ingegaan en worden suggesties gedaan voor het gebruik van de taalportfolio in de verschillende sectoren van het Nederlandse onderwijs. We beschrijven eerst de Europese context waarbinnen de taalportfolio is ontwikkeld. Daarna berichten we over de ervaringen met de taalportfolio in het Nederlandse project. Tot slot geven we concrete mogelijkheden en doen we suggesties aan de hand om met een taalportfolio te gaan werken en hoe de taalportfolio in de verschillende schoolsoorten kan worden gebruikt. Daarbij zijn er verschillende accenten voor basisonderwijs, Eerste en Tweede Fase voortgezet onderwijs en de bve-sector.

Downloads

Citeerhulp

Stoks, G. (2001). Beter taalonderwijs met een taalportfolio?. Levende Talen Tijdschrift, 2(3), 10–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/636

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.