‘Nee, ik ben van de trap gevallen.’ Hoe geschikt zijn de niveaudescriptoren van het CEF voor NT2?

Auteurs

  • Anne-Mieke Janssen-van Dieten

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, ERK, niveaudescriptoren

Samenvatting

De doelstellingen van het Common European Framework of Reference (CEF) - meer samenhang en afstemming op talengebied in alle vormen van onderwijs en de vergelijkbaarheid van taalkwalificaties - zijn enthousiast omhelsd door de overheid. Het CEF vormt momenteel dan ook de basis voor diverse projecten in het vreemde-talenonderwijs van basisschool tot universiteit en in het onderwijs Nederlands als tweede taal aan volwassen migranten (Kerkhoff 2001; Liemberg 2001). Er zijn redenen te over voor aansluiting bij dit Europese initiatief (zie ook de artikelen van Stoks en de Jong in dit nummer). Juist bij zo’n brede acceptatie is het ook nodig kritisch stil te staan bij de uitgangspunten van dit model en te bezien of de geclaimde doelstellingen op basis van het voorliggende document waargemaakt kunnen worden*. Hoewel het document nadrukkelijk ook bedoeld is als hulpmiddel bij besluitvorming rond de inrichting van het talenonderwijs, zullen we ons in deze bijdrage beperken tot de consequenties voor de meting van taalvaardigheid en daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan problemen die zich kunnen voordoen bij de inschaling van laag opgeleide migranten.

Downloads

Citeerhulp

Janssen-van Dieten, A.-M. (2001). ‘Nee, ik ben van de trap gevallen.’ Hoe geschikt zijn de niveaudescriptoren van het CEF voor NT2?. Levende Talen Tijdschrift, 2(3), 20–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/637

Nummer

Sectie

Artikelen